Výstavy malíře Josefa Vacke

Josef Vacke vystavil větší soubor svých obrazů (hlavně z jugoslávského Hvaru a ze Ždiaru ve Vysokých Tatrách) společně se souborem malíře V.Trefila v roce 1936 v Modrém salonu na Vinohradech. V roce 1938 uskutečnil soubornou výstavu v Topičově salonu, nazvanou "Obrazy z Nezabudic". Obsahovala 40 olejů z let 1933-38. V roce 1941 mu byla uspořádána v Kamenném Přívozu na Sázavě (společně se souborem Lucie Klímové) výstava posázavských motivů. V Rakovníku a na Křivoklátě se roku 1942 konaly jeho souborné výstavy obrazů z Nezabudic i z cest. Od roku 1935 obesílal včechny členské výstavy S.V.U. Aleš. Vystavoval na salonech ve Zlíně, v Rakovníku, na Křivoklátě, v Poličce, na výstavě "Posázaví" v Praze a dalších. Zúčastnil se výstav Svazu československých výtvarných umělců u Hybernů, v Jízdárně a dalších výstav v Liberci, v Jablonném v Podještědí, Týdne kultury ve Strašnicích, výstavy "Zátiší v české malbě XX.století" a jiných.

(převzato z katalogu Josef Vacke 1958)

Přehled samostatných výstav

    Praha, galerie Modrý salon (společně s Václavem Trefilem) - 1936
    Praha, galerie Topičův salon ("Obrazy z Nezabudic") - 1938    
    Kamenný Přívoz (společně s Lucií Klímovou) - 1941
    Rakovník, Křivoklát (souborné výstavy obrazů z Nezabudic a z cest) - 1942
    Praha, galerie Purkyně (obrazy z let 1931-1957) - 1958
    Zámek Kačina u Kutné Hory (společně s Františkem Proseckým) - 1967
    Zámek Ohrada u Hluboké ( souborná výstava "Obrazy z Podještědí") - 1968
    Praha, galerie Nová síň ( obrazy z let 1928-1976) - 1977
    Přerov, galerie Dílo -1978 (říjen)
    Klášterec nad Ohří, galerie Kulturního domu (obrazy z let 1930-1977) - 1978
    Kladno - 1981
    Praha, galerie U Řečických (výběr z obrazů let 1925-1982) - 1983 (24.března - 24.dubna) 
    Mutějovice ve spolupráci s Rabasovou galerií - 1985  (30.dubna - 2.května)
    Rakovník, Rabasova galerie - 1987

Posmrtné výstavy

    Praha, galerie Peithner - 2003
    Velenice - 2011
    Rakovník, Rabasova galerie - 2011

Kolektivní výstavy (v rámci spolku výtvarných umělců ALEŠ)

(převzato z diplomové práce (Mgr.) JURÁSKOVÁ, Veronika. Historie spolku Pražský Aleš (1946-1968) a tvorba jeho členů. Olomouc, 2011. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta)

XCV. výstava K. V. U. Aleš, Praha, Obecní dům, 6. – 30. duben 1935 - Katalog 1935, nestr.
obrazy: V polích - olej, Korčulské náměstí - olej, Monastýr na Pelješacu - olej

K. V. U. Aleš Brno - CXIV. výstava, Praha, Obecní dům, únor 1937 - Katalog 1937, nestr.
obrazy: Údolí v Beskydách - olej, Neděle ve Hvaru - olej, Střítež u Jihlavy - olej, Hvarské náměstí - olej, Léto na Jihlavsku - olej, Žně v Beskydách - olej

V.výstava S. V. U. M. Aleš Brno – Praha, Praha, Budova Mánesa, Riegrovo nábřeží, 6. – 29. říjen 1939.
obrazy: Nezabudice  - olej, Pole u vsi - olej,Trojský přívoz - olej, Česká vesnice - akvarel, Jasný den - akvarel, Údolí Mže - akvarel, Obleva - akvarel

SVUM Aleš - pražští členové, Praha, D 40 - Divadlo E. F. Buriana, 8. – 28. duben 1940 - Katalog 1940, nestr.
obrazy: Na matějské pouti I. - tempera, Na matějské pouti II. - tempera, Na matějské pouti III. - akvarel

Výstava Spolku výtvarných umělců moravskoslezských Aleš v Brně, odbočky v Praze, Brno, pavilon Alše, Raduitovo náměstí, 4. – 25. květen 1941
obrazy: Motiv z Českomoravské vysočiny - akvarel, Srpen na Vysočině - akvarel, Máky - akvarel, Z Valašska - akvarel, Květen na Zděchově - akvarel, Poslední  květnový den - akvarel, Zima na vsi - akvarel, U nezabudického rybníka - akvarel, Pod lipou - akvarel, Údolí Mže - akvarel, U lávky - akvarel, Cestou - akvarel, Zimní krajina - akvarel, Ze zahrádky - akvarel, Na silnici - akvarel

I. kladenský salon – V. členská výstava pražské Odbočky Spolku výtvarných umělců Aleš, Kladno, Divadlo v Horním městě Kladně, 29. červen – 27. červenec 1941.
obrazy:
Nezabudická krajina  - olej, Po dešti - olej, Z Křivoklátska - olej, Pole - olej, Letní krajina - olej

VI. členská výstava pražské Odbočky Spolku výtvarných umělců Aleš, Moravská Ostrava, Dům umění, 15. březen – 17. duben 1942 - Katalog 1942, nestr.
obrazy: Léto v Nezabudicích - olej, U silnice - olej, Letní krajina - olej, Srpen - olej, Nezabudická krajina - olej, Pole - olej, Srpnové jitro - olej, Vesnický motiv - olej

III. dílčí výstava Spolku výtvarných umělců Aleš – Odbočka Praha, Brno, Pavilon Aleš, Raduitovo náměstí, 23. květen – 20. červen 1943 - Katalog 1943
obrazy: Jaro v Praze - olej, Jaro v Nezabudicích - olej

IX. členská výstava S. V. U. Aleš odb. Praha, Praha, Výstavní síň Svazu českého díla, Viktoria 36, 20. únor – 26. březen 1944 - Šváb 1944
obrazy: Nezabudice - olej, Přívoz v Troji - olej, Srpen - olej, Cesta do vsi - olej

XII. členská výstava S. V. U. Aleš v Praze, Praha, Pavilon Jednoty umělců výtvarných, 22. říjen – 17. listopad 194 - Baruch 1946
obrazy: Červen ve Strašnicích - 1946 olej, 120 x 80 cm, Podzim v Nezabudicích - 1945 olej, 92 x 65 cm, Červenec - 1946 olej, 62 x 49 cm,
Pod kopcem -1946 olej, 61 x 47 cm, Žně na Křivoklátsku - 1946 akvarel, 100 x 67 cm, Léto v Nezabudicích, - 1946 akvarel, 100 x 67 cm,
Pole a vrchy - 1946 akvarel, 100 x 67 cm, Nezabudická krajina - 1946 akvarel, 100 x 67 cm, Krajina u Daňkovic - 1944 akvarel, 77 x 56 cm

Pražský Aleš 1949. XXIII. členská výstava Pražského Alše, Spolku výtvarných umělců v Praze, Praha, Pavilon Jednoty výtvarných umělců, 15. říjen - 17. listopad 1949
obrazy: O devátém sjezdu KSČ - 1949 olej, 120 x 80 cm, Nezabudice - 1938 olej, 100 x 65 cm, Parný den - 1938 olej, 100 x 65 cm, U mlátičky - 1946 akvarel,  76 x 57 cm, Žně pod Ještědem - 1947 olej, 92 x 65 cm, Bohatá sklizeň - 1947 olej, 80 x 60 cm, V libereckém kraji - 1948 olej, 100 x 65 cm

IV. skupina Aleš - I. zahajovací výstava, Praha, Platýz, Národní třída 37, 9. – 31. leden 1951 - Mokrý-Šváb 1951, nestr.
obrazy:
Traktoristé při práci - 1949 olej, 60 x 50 cm, Zátiší s knihou - 1950 olej, 92 x 65 cm

Členská výstava 1953. IV. středisko ÚSČSVU – Aleš, Praha, Mánes, 17. leden – 15.únor 1953 - Šváb 1953
obrazy: Žně v Křížanech - 1952 olej, 120 x 80 cm, Léto v Podještědí - 1952 olej, 120 x 80 cm, Ze Strašnic - 1952 olej, 70 x 50 cm, Zeleninové zátiší - 1952 akvarel, 100 x 67 cm, Zátiší se džbánem - 1952 akvarel, 100 x 67 cm, Luční kvítí - 1952 akvarel, 57 x 75 cm, Křížanská krajina - 1952 akvarel, 75 x 57 cm

Svaz československých výtvarných umělců Skupina Aleš, Hradec Králové, Dům umělců, 22. leden – 12. únor 1961.- PNP, FVM-spolková činnost Aleš. HRADEC KRÁLOVÉ, Skupina SČSVU „Aleš“ v Hradci Králové. Seznam vystavených věcí.
obrazy: U kavárny v Karlových Varech - 1960 olej, 100 x 65 cm, Slunečnicové pole - 1959 olej, 95 x 65 cm, Léto v Křížanech - 1960 olej, 92 x 65 cm,  Slunečnice u Družcova, 1959 olej, 73 x 50 cm

Tvůrčí skupina Aleš, Žatec, Závodní Klub Jitřenka, 26. únor - 12. březen 1961. - PNP, FVM-spolková činnost Aleš. ŽATEC, Skupina SČSVU „ALEŠ“ vystavuje v Žatci.
 obrazy
: U kavárny v Karlových Varech - olej, 100 x 65 cm, Slunečnicové pole olej - 95 c 65 cm, Léto v Křížanech - olej, 92 x 65 cm,                Slunečnice u Družcova - olej, 73 x 50 cm

Svaz československých výtvarných umělců Skupina Aleš. K čtyřicátému výročí založení Komunistické strany, Praha, Obecní dům, 17. březen – 10. duben 1961 - Katalog 1961, nestr.
obrazy:
Jaro v Křížanech - olej, 150 x 100 cm, Žně v Křížanech -olej, 120 x 80 cm, V polích u Křížan - olej, 120 x 80 cm, Křížanské léto - olejotempera, 120x80 cm, Letní den v Křížanech - olej, 100 x 65 cm, Rozkvetlá řepka pod Ještědem - olejotempera, 100 x 73 cm, Cesta pod Ještědem - olej, 100 x 65 cm, Léto v Křížanech - olej, 92 x 65 cm, U mlátičky v Křížanech - olej, 92 x 65 cm, Červen v Křížanech - olej, 100 x 65 cm, Kosatce - olej, 100 x 65 cm,  Slunečnice u Družcova - olej, 100 x 65 cm, Cesta v polích - olej, 73 x 50 cm, Malířka v zahradě - olejotempera, 65 x 80 cm

Rakovnické salóny