Obrazy z let 1930 - 1939

V letech 1931 a 1935 Vacke maloval s Lucií Klímovou v Jugoslavii. Tehdy Vacke s jistým respektem vzpomínal na lekci Cézannovu, kterou však v letech 1937 a 1938 vystřídaly odvážné barevné a pastózní úhozy štětcem na obrazovou plochu, připomínající lekci Goghovu, kterou málokdo čekal. Z této doby se dochovalo několik obrazů, včetně obrazů malovaných na Korsice.