Poděbradsko

Velenice - Činěves - Podmoky - Vrbice

Ve Velenicích na Poděbradsku trávil Josef Vacke s Boženkou mnoho prázdnin. Boženka se stará o vnoučky a Mistr vychází do polí a maluje. Rovinatá krajina Poděbradska nabízí jiné možnosti než kopcovité Křivoklátsko nebo Podještědí. Zrající pšeničná a žitná pole se svou výraznou žlutou barvou jsou však stejná jako kolem Nezabudic.

Vesnická náves, kaplička nebo stromořadí kolem cest doplňují motivy zrajících polí. Na obraz se také zatoulají vesnické kostelíčky - blízký činěveský i vzdálenější vrbický.